หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ละนิโส และนายศิวพงษ์ มิ่งแก้ว ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ละนิโ ...
2022-11-01 12:00:12
คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชา ...
2022-10-03 10:30:52
ข่าวย้อนหลัง