หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับชมรมคณะอนุกรรมการศูนย์ ครอบครัวพอเพียง ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐสิทธิ์ ใจดี  นายสุวัฒน์พลวงศา &n ...
2020-12-09 15:20:23
นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับมหาวิทยาลัย จาก มูลนิธิ Hope Academy
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2020-10-15 11:24:29
นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือก มีความประพฤติดี จากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกแล ...
2020-08-10 11:39:20
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ ที่มีผลคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ในระดับ C1
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ ที่มีผลคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ...
2020-08-10 11:28:51
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้ารับเกีย ...
2020-02-27 16:49:21
ข่าวย้อนหลัง